+48 608 460 026 nll.psycholog@gmail.com

Polityka prywatności oraz plików cookies

Klauzula informacyjna (Polityka prywatności) dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez: Centrum Psychologii, Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Natalia Ligmann z siedzibą pod adresem Ornecka 20A, 60-454 Poznań (www.natalialigmann.pl)

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), informuję, że:

1. Administratorem danych wskazanych w Zgodzie na politykę prywatności jest Centrum Psychologii, Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Natalia Ligmann z siedzibą pod adresem Ornecka 20A, 60-454 Poznań.

2. Celem zbierania danych jest świadczenie usług psychologicznych i psychoterapeutycznych lub przetwarzanie dla celów księgowych (wystawienie rachunku/faktury za oferowane usługi). Administrator dba o poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator nie sprzedaje ani nie użycza informacji o Użytkownikach strony, Klientach/Pacjentach, w tym adresów e-mail, innym podmiotom czy osobom.

3. W związku z powyższym przysługuje Pani/Panu prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych. W przypadku niepodania danych realizowanie usług nie będzie możliwe lub będzie znacznie ograniczone.

5. W sytuacji superwizji – czyli merytorycznego nadzoru procesów psychoterapeutycznych – informacje dotyczące Pacjenta przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby (zachowana jest pełna anonimowość).

6. W przypadku żądania imiennych faktur lub rachunków dane udostępnione przez Panią/Pana będą przetwarzane przez Administratora. Poza tym, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu wycofania zgody.

9. Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony www.natalialigmann.pl:
• kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji/profilowaniu, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Szczegółowa informacja dotycząca plików cookies znajduje się poniżej.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w swojej polityce prywatności. Użytkowników oraz Klientów/Pacjentów obowiązuje aktualna jej wersja dostępna na stronie internetowej: www.natalialigmann.pl.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika strony. Zawierają one zazwyczaj nazwę strony internetowe, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania treści stron internetowych do preferencji Użytkownika. Pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pokazują w jaki sposób Użytkownik korzysta z danych stron internetowych.
Strona korzysta z tymczasowych (sesyjnych) oraz stałych plików cookies. Pliki te umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony. Nie zbierają oraz nie przechowują danych użytkowników strony, nie służą też celom reklamowym.
Przez używanie strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony.
Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Można zmienić ustawienia w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o możliwościach i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne jest w ustawieniach przeglądarki internetowej.